O kauze

O co jde v kauze Premiot?

Od začátku letošního roku, kdy se k nám poprvé dostaly zprávy o problémech společností ze skupiny Premiot Group, vývoj situace bedlivě sledujeme.

Již několik týdnů se na nás pravidelně obrací investoři, kteří investovali své prostředky do dluhopisů vydaných společnostmi ve skupině Premiot Group, se zájmem o zastupování.

Nejdříve to vypadalo, že se informace o prodlení s plněním povinností (ať již s vyplácením výnosů či jmenovitých hodnot dluhopisů) vztahují „pouze“ na dluhopisy Europa Investment Property CZ 8/22 a Premium Data Systems 8/22 III. Ostatně, Ondrej Spodniak a jeho kolegové nastalou situaci vysvětlovali tím, že ke zpoždění došlo z administrativních důvodů a že peníze budou vyplaceny do konce ledna.

Existovala tedy naděje, že skupina Premiot Group bude schopná své nesnáze vyřešit sama. K vyplacení dlužného plnění nicméně nedošlo a informace o dalších problémech společností ze skupiny Premiot Group stále přibývají. Realistický pohled na věc je proto takový, že bude zřejmě namístě přistoupit ke komplexnějšímu řešení, které možná nebude v rukách té které společnosti, jež se nachází v prodlení.

Ačkoliv nelze zcela vyloučit jiné varianty řešení, z našeho pohledu je očekávaným řešením insolvence. Totiž, čím delší je prodlení společností s plněním jejich povinností, tím větší je šance, že investoři v postavení věřitelů podají proti společnosti (dlužníkovi) insolvenční návrh, (nepodá-li jej dříve sama společnost).

Z uvedených důvodů doporučujeme koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými právními poradci.

Podrobněji jsme o kauze psali v sekci – Články.

Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

V jaké fázi kauza je?

Ačkoliv skupina Premiot oznámila části investorů, že se bude v průběhu července 2023 konat schůze vlastníků dluhopisů, na níž by mělo dojít k představení plánu na řešení nastalé situace, směřuje celý případ do insolvenčního řízení.

Doporučujeme Vám se z kapacitních důvodů registrovat již nyní zde.

Pro aktualizované informace sledujte náš web, případně nám napište na: premiot@klblegal.cz.

Pro naše klienty a zájemce o zastupování pořádáme pravidelné webináře, na nichž informujeme o aktuálním vývoji kauzy a současně poskytujeme prostor pro dotazy investorů. Pozvánky na tyto webináře od nás obdržíte po registraci prostřednictvím e-mailu.

Proč si vybrat KLB Legal?

(1) Všechno zvládneme online

Nechceme Vás obtěžovat s tištěním dokumentů, skenováním a chozením na poštu. Registrace i podepisování proto probíhá kompletně on-line.
Registraci zajišťujeme prostřednictvím formulářů. Podepisování má na starosti specializovaná aplikace Signi. Budete potřebovat pouze e-mail a telefon.

(2) Máme zkušenosti s hromadnými žalobami

Jsme inovátoři v oblasti hromadných žalob. Nebojíme se jich – myslíme si, že škody by se měly vymáhat.
V médiích o nás uslyšíte například v souvislosti s kauzou Dieselgate (poškození vlastníci automobilů), Unipetrol či O2 (poškození akcionáři), nebo v souvislosti s kauzami Growing Way či WCA.

(3) Máme specializovaný finanční tým

Máme výjimečné know-how v oblasti kapitálového trhu a investičních fondů. Známe velmi dobře práva investorů a umíme je efektivně prosazovat.

(4) Nízká zátěž pro Vaši peněženku

Myslíme si, že advokát by si měl své peníze především vybojovat. Proto při uzavření smlouvy požadujeme pouze nízkou zálohu, kterou potřebujeme k úhradě nákladů. Veškerou další odměnu si musíme zasloužit vymožením peněz – jsme proto motivováni pro Vás získat co nejvíce v co nejkratším čase.

Jaké jsou podmínky a cena?

Nabízíme Vám prosazování Vašich práv v insolvenčním řízení, popř. v obdobných řízeních (vyjma incidenčních sporů). Jako hlavní cíl vnímáme získání Vámi investovaných peněz zpět.

Na začátku naší spolupráce přijímáme fixní odměnu ve výši 10.000,- Kč plus DPH za převzetí právního zastoupení. Jsou-li Vaše celkové investice do skupiny Premiot nižší než 300 tis. Kč, uplatní se pro Vás snížená fixní odměna ve výši 5 tis. Kč plus DPH. Fixní odměna se hradí při převzetí právního zastoupení a následně vždy při zahájení každého jednotlivého insolvenčního řízení (tzn. více jak 10.000,- Kč plus DPH hradíte pouze v případě, že máte zakoupeny dluhopisy více společností ze skupiny Premiot).

V případě vymožení peněz se o částku rozdělíme. Ze skutečně vymožené částky bude 95% pro Vás a 5 % + DPH jako naše odměna.

Jak se přihlásit a co čekat dál?

Přihláška je k dispozici zde.

Po vyplnění přihlášky zkontrolujeme Vaše údaje a následně připravíme smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc. Tyto dokumenty Vám pak zašleme k podpisu – opět online, tentokrát prostřednictvím aplikace Signi.

Signi umožňuje podepsat dokumenty elektronicky za použití e-mailu a telefonu. Signi je velmi intuitivní a celým procesem Vás provede. K podpisu nepotřebujete žádné doklady ani certifikáty.

Aplikace jsou pro Vás zcela zdarma a měly by fungovat komukoliv na jakémkoli zařízení.

Po podepsání je celý proces hotový.

Kdo za projektem stojí?

KLB Legal je středně velká advokátní kancelář, která se specializuje na finanční právo a náhrady škody. Více o nás se dočtete zde.

Garanty projektu jsou JUDr. David Kuboň a Mgr. Ing. Dominik Fries. Oba tito advokáti mají dlouholeté zkušenosti jak s fungováním fondů, tak s hromadnými žalobami.