Aktuality

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 30. 1. 2024 proběhne od 17:00 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/79a44da3-cf73-4d53-ab14-62f18b9da1e9@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e.

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 4. 12. 2023 proběhne od 17:00 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/c71b3651-b95a-4f18-8981-26d29860d536@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e. 

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 3. 11. 2023 proběhne od 17:30 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/863fd75c-aa03-422b-8125-7e1ca0c4a1bf@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e.

Často pokládané dotazy – obecné informace k právnímu zastoupení a ke kauze Premiot 

V nově zveřejněném článku naleznete odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. Článek bude pravidelně aktualizován.

Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde

 

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 20. 9. 2023 proběhne od 17:30 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/3918225e-8596-4570-afe7-8f7e1fde7e8a@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e.

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 22. 8. 2023 proběhne od 18:00 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/2dab3ef3-fe08-4ab4-9a14-47df5a701f14@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 13. 7. 2023 proběhne od 18:00 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/367a56c5-1ad0-4f8d-82b1-ec0277387dbd@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot 

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 26. 6. 2023 proběhne od 17:30 hod. další webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/c399f52f-fe94-4c4d-b686-efa89e7a63ab@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e. 

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot 

Rádi bychom Vás rádi informovali, že jsme pro naše klienty spustili klientskou sekci , do níž se můžete přihlásit za použití hesla, které od nás obdržíte do mailu po podpisu smluvní dokumentace a úhradě faktury. 

V klientské sekci naleznete nahrané webináře, které jsme pro Vás připravili. Tyto webináře pokrývají různá témata a jsou vedeny našimi specializovanými právníky. Věříme, že Vám poskytnou užitečné informace ke kauze Premiot, jakož i k vyvstávajícím právním či ekonomickým otázkám. Kromě webinářů Vás v klientské sekci čekají také právní stanoviska či otázky a odpovědi ke kauze Premiot.

Aktuálně pro Vás též připravujeme dne 8. 6. 2023 od 17:30 hod. další webinář.

Link na webinář: https://events.teams.microsoft.com/event/7149f8ac-f115-4c18-a29a-51d1ae9eddeb@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e

Webinář pro poškozené investory – aktuální informace ke kauze Premiot  

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 23. 5. 2023 proběhne od 17:30 hod. webinář, na němž Vás budeme informovat o vývoji v kauze Premiot a zodpovíme případné dotazy. Webinář bude nahráván pouze pro naše klienty, se kterými máme uzavřenou smlouvu o právním zastoupení. 

Na webinář se můžete přihlásit přes tento odkaz: https://events.teams.microsoft.com/event/8718d1bb-c24f-488f-b2a6-f941314cdaa1@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e.

Link k připojení na webinář: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4YzYwMzctYWE5OS00NzcwLThlNTktMTFhZWJjOGNmMTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e%22%2c%22Oid%22%3a%228dd33d7f-33e4-4372-9704-4180d58cea75%22%7d

Webinář k registraci poškozených investorů 

Vážení investoři skupiny Premiot a naši klienti, dne 12. 5. 2023 proběhne od 18 hod. webinář, na němž Vám vysvětlíme a provedeme Vás procesem registrace k právnímu zastoupení naší advokátní kanceláří. Pokud s námi již komunikujete, bude Vám zaslána pozvánka na webinář prostřednictvím e-mailu. Nejste-li naším klientem a doposud jste se u nás neregistrovali, vyplňte přihlášku k registraci zde.

Na webinář se můžete přihlásit přes tento odkaz: https://events.teams.microsoft.com/event/cf9f79cf-7247-4871-80c3-794f5ba4627f@6e9ff95e-fd7a-4b43-b82c-8dd61f2e9b3e