Napsali o nás

V kauze Premiot zastupuje advokátní kancelář KLB Legal početnou skupinu poškozených investorů. Přečtěte si, co o nás v této souvislosti napsala média:

 

Emitenti dluhopisů padají jeden za druhým, insolvence ohrožuje i fotovoltaiky

 

Naposledy v polovině července vyhlásil soud insolvenci investiční skupiny Premiot Group. Holdingová společnost tak následovala svou dceru, která je v insolvenci už od jara. „Ze zpráv plyne, že další společnosti ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin i kuponů dluhopisů. Nadto jsou některé významnější pohledávky zajištěny směnkami avalovanými dlužníkem, problémy s platební schopností tak prostupují celou skupinou Premiot,“ uvádí se v insolvenčním návrhu podaném kanceláří KLB Legal.

Podle KLB Legal peníze získané z prodeje dluhopisů, které vydávaly jednotlivé firmy ve skupině, Premiot přesouval mimo původní emitenty. V tuto chvíli není ani jasné, zda je skutečně použil na investice do developerských projektů, jak sliboval věřitelům.

Týdeník Ekonom

27. 7. 2023, https://ekonom.cz/c1-67228170-emitenti-dluhopisu-padaji-jeden-za-druhym-insolvence-ohrozuje-i-fotovoltaiky

Matka skupiny Premiot v insolvenci

 

„Nejnovější insolvenční řízení soud zahájil poté, co mu přišel návrh od několika věřitelů zastupovaných advokátní kanceláří KLB Legal. V tomto případě jsou zatím přihlášené hlavně pohledávky vyplývající primárně z toho, že se společnost Premiot Group zavázala směnkami za dluhy dceřiných firem, které vydávaly dluhopisy. Zejména pak jde o Premiot obchodní.

„Ze zpráv plyne, že další společnosti ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin i kuponů dluhopisů. Nadto jsou některé významnější pohledávky zajištěny směnkami avalovanými dlužníkem, problémy s platební schopností tak prostupují celou skupinou Premiot,“ uvádí se mimo jiné v insolvenčním návrhu podaném kanceláří KLB Legal.“

Deník E15

17. 7. 2023, https://www.e15.cz/investicni-newsletter-jaroslava-krejciho/financnik-bostl-posila-na-burzu-uz-sedmou-firmu-jeho-fondu-se-investice-na-startu-vyplaci-1399398

Emitenta dluhopisů Premiot Group poslal soud kvůli nesplaceným závazkům do insolvence

 

„Nejnovější insolvenční řízení soud zahájil poté, co mu přišel návrh od několika věřitelů zastupovaných advokátní kanceláří KLB Legal. V tomto případě jsou zatím přihlášené hlavně pohledávky vyplývající primárně z toho, že se společnost Premiot Group zavázala směnkami za dluhy dceřiných firem, které vydávaly dluhopisy. Zejména pak jde o Premiot obchodní.

Vzhledem k neplnění závazků vůči dluhopisovým investorům od konce roku 2022, aktivitám skupiny a netransparentnosti hospodaření jsme podali insolvenční návrh na českou matku skupiny Premiot Group, abychom mohli z pozice zástupce našich klientů v insolvenci co nejlépe kontrolovat další aktivity skupiny Premiot a zajistit pro naše klienty nejvyšší možnou míru návratnosti jejich investic,“ okomentoval situaci pro E15 Dominik Fries, advokát KLB Legal.“

Deník E15

11. 7. 2023, https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/emitenta-dluhopisu-premiot-group-poslal-soud-kvuli-nesplacenym-zavazkum-do-insolvence-1399305

Dluhopisový průšvih Premiotu: Cenný majetek propadl věřiteli ze Slovenska

 

„„Obáváme se, že dlužník sleduje nepoctivý záměr, neboť neusiluje o co nejvyšší uspokojení pro poškozené investory do dluhopisů. Budeme usilovat o intenzivní vymáhání pohledávek, jakož i získání skutečného obrazu hospodaření celé skupiny,“ sdělil advokát Dominik Fries z kanceláře KLB Legal, která zastupuje jednu z věřitelských skupin.“

Seznam Zprávy

28. 6. 2023, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-dluhopisovy-prusvih-premiotu-cenny-majetek-propadl-veriteli-ze-slovenska-233039

Zástupci poškozených v kauze Premiot navrhují prozatímní věřitelský výbor. Chtějí kontrolu nad majetkem firmy

Hospodářské noviny

25. 5. 2023, https://archiv.hn.cz/c1-67208590-zastupci-poskozenych-v-kauze-premiot-navrhuji-prozatimni-veritelsky-vybor-chteji-kontrolu-nad-majetkem-firmy

Věřitelům došla trpělivost

Jedna z klíčových firem skupiny Premiot zamířila do insolvence. Následovat budou další

Deník E15

19. 5. 2023, https://www.e15.cz/byznys/jedna-z-klicovych-firem-skupiny-premiot-zamirila-do-insolvence-nasledovat-budou-dalsi-1398317

Firmám ze skupiny Premiot hrozí insolvence. Zástupce věřitelů chce zabránit manipulacím s majetkem

Hospodářské noviny

18. 5. 2023, https://archiv.hn.cz/c1-67205680-firmam-ze-skupiny-premiot-hrozi-insolvence-zastupce-veritelu-chce-zabranit-manipulacim-s-majetkem

Zadlužená skupina Premiot chystá reorganizaci. Právníci označují sliby za nedůvěryhodné

 

„Rezervovaný postoj zaujala také advokátní kancelář KLB Legal. I ona zastupuje věřitele Premiotu: „Na základě analýzy formy a struktury financování skupiny Premiot, způsobu distribuce obrovského množství dluhopisů nezkušeným retailovým investorům, jakož i ve světle dosavadní krizové komunikace emitenta považujeme jakékoli sliby skupiny Premiot za nedůvěryhodné.“

Advokátní kancelář dodala, že její zkušenosti s řešením podobných kauz ji vedou k závěru, že „vhodnou cestou pro poškozené investory je transparentní postup podle pravidel insolvenčního práva. Scénář, že Premiot nabídne z vlastní iniciativy všem poškozeným investorům férové řešení, je nepravděpodobný.

Deník E15

3. 5. 2023, https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/zadluzena-skupina-premiot-chysta-reorganizaci-pravnici-oznacuji-sliby-za-neduveryhodne-1398011

Vydávali dluhopisy ve velkém. Teď investory připravují, že sliby nedodrží

 

„Blok věřitelů kolem sebe formuje také právník Dominik Fries z kanceláře KLB Legal. „Na základě analýzy formy a struktury financování skupiny Premiot, způsobu distribuce obrovského množství dluhopisů nezkušeným retailovým investorům, jakož i ve světle dosavadní krizové komunikace emitenta považujeme jakékoliv sliby stávajícího managementu skupiny Premiot za nedůvěryhodné. Pro investory je nejvyšší čas sdružit se do silnějších věřitelských skupin,“ řekl.

„Pouze silná věřitelská skupina má naději na významnou vyjednávací pozici k dosažení nejvyššího možného uspokojení pohledávek po splatnosti. Vhodnou cestou pro poškozené investory je transparentní postup podle pravidel insolvenčního práva. Scénář, že Premiot nabídne z vlastní iniciativy všem poškozeným investorům férové řešení, je v této složité době nepravděpodobný,“ doplnil advokát z KLB Legal.“

Seznam Zprávy

3. 5. 2023, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-vyznamny-vydavatel-dluhopisu-pripravuje-investory-na-ostrihani-230263

Premiot stále nezačal splácet. Klíčová dcera vydala dluhopisy za více než 700 milionů

 

„„Premiot obeslal alespoň některé investory s tím, že pracuje na řešení situace a v dubnu plánuje svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Nicméně to je jediná komunikace, která směrem k investorům či jejich zástupcům proběhla,“ řekl E15 advokát Dominik Fries z právní kanceláře KLB Legal. Ta zastupuje část majitelů nesplacených cenných papírů.

Podle advokáta s klienty komunikují primárně někteří z finančních poradců, kteří prodej dluhopisů zprostředkovávali. „Také oni jsou ze situace nešťastní, a tak alespoň zvedají telefony a jsou ve spojení s klienty, i když žádné nové poznatky nedokážou sdělit,“ poznamenal Fries. Podobné informace má od klientů také E15.“

„„V rámci kanceláře jsme již posílali nějaké předžalobní výzvy a čekáme na reakci. Zatím bez odezvy,“ uvedl Dominik Fries. „Věříme v konstruktivní dohodu v rozumném časovém horizontu, která bude prospěšná pro naše klienty“ dodal advokát s tím, že pokud nebude Premiot reagovat, podnikne kancelář další kroky ve vymáhání pohledávek.“
 
„Je možné, že Premiot sežene investora, který vstoupí do skupiny, ale tuto variantu hodnotím jako nepravděpodobnou,“ uvedl Dominik Fries z KLB Legal. „Pravděpodobnější bude zdržovací taktika a potřeba uklidnit investory v duchu slibem nezarmoutíš,“ dodal.“
Deník E15

23. 3. 2023, https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/premiot-stale-nezacal-splacet-klicova-dcera-vydala-dluhopisy-za-vice-nez-700-milionu-1397279

Vlastníci dluhopisů skupiny Premiot se hlásí advokátům. Ve hře je i insolvence

 

„Poškozeným investorům nabízí možnost právního zastoupení také advokátní kancelář KLB Legal. I jí se už v předchozích týdnech přihlásili věřitelé Premiotu.“

Deník E15

20. 2. 2023, https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/vlastnici-dluhopisu-skupiny-premiot-se-hlasi-advokatum-ve-hre-je-i-insolvence-1396692