Aktuální vývoj insolvence společnosti Premiot Group, a.s.

13. 7. 2023

Dne 11. 7. 2023 v dopoledních hodinách zveřejnil insolvenční soud vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti české mateřské společnosti investiční skupiny Premiot s názvem Premiot Group, a.s. („Premiot Group“). Toto nejnovější insolvenční řízení bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu, který za klienty připravila naše advokátní kancelář KLB Legal, s.r.o.

Důvodem pro podání insolvenčního návrhu byla především skutečnost, že dlužník dlouhodobě neplnil své závazky vůči dluhopisovým investorům (to minimálně od konce roku 2022 doposud). Přehlížet pak nešlo ani pasivní přístup a netransparentnosti hospodaření skupiny Premiot.

Jak se v insolvenčním návrhu uvádí, insolvenční navrhovatelé a další v návrhu zmíněný věřitel evidují vůči dlužníkovi splatné pohledávky, které činí na jistině nejméně 9,5 mil. Kč. Tyto peněžité závazky dlužníka jsou přitom jak po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, tak i po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce. Základní předpoklady pro úpadek dlužníka jsou dle našeho názoru naplněny.

Je vhodné zmínit, že pohledávky věřitelů dlužníka nepředstavují pouze pohledávky odpovídající výnosům (kupónům) a jmenovitým hodnotám dluhopisů, nýbrž také pohledávky ze směnek vlastních, které byly vystaveny emitentem a avalovány dlužníkem – společnost Premiot Group se totiž ve více případech zavázala směnkami za dluhy jejich dceřiných společností; věřitelé proto tyto pohledávky zpravidla mohou uplatnit jak v insolvenčním řízení emitenta, tak i v insolvenčním řízení avala.

V insolvenčním návrhu jsme v neposlední řadě informovali soud o tom, že strukturální problémy dlužníka jsou daleko rozsáhlejší než jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť ze zpráv plyne, že další společnosti ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin i kupónů dluhopisů. Dlužník (resp. osoba ovládající dlužníka, pan Ondrej Spondiak) přitom uspořádal dne 30. 6. 2023 pro věřitele skupiny Premiot informativní přenos na kanálu Youtube, v rámci něhož účastníky informoval o problémech skupiny Premiot a nemožnosti řešit strukturální problémy jinak než formou restrukturalizace, čímž nepřímo potvrdil faktický úpadek dlužníka a dalších osob ve skupině Premiot.

V rámci probíhající insolvence dlužníka chceme docílit toho, abychom mohli jako zástupci našich klientů (věřitelů) kontrolovat aktivity dlužníka, dohlížet na činnost insolvenčního správce a aktivně se podílet na tom, abychom zajistili pro naše klienty nejvyšší možnou míru návratnosti jejich investic.

V případě zájmu o naše právní služby můžete využít registrační formulář na našem webu a stát se naším klientem. Odkaz naleznete zde: Registrace – KLB Legal – Kauza Premiot.

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...