Problémy společností ze skupiny Premiot

13. 3. 2023

Shrnutí

Od začátku letošního roku, kdy se k nám poprvé dostaly zprávy o problémech společností ze skupiny Premiot Group, vývoj situace sledujeme.

Již několik týdnů se na nás pravidelně obrací investoři, kteří investovali své prostředky do dluhopisů vydaných společnostmi ve skupině Premiot Group, se zájmem o zastupování. Proč tomu tak je?

Příkladmo lze uvést, že

  • společnost PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.) dosud nevyplatila investorům jmenovitou hodnotu dluhopisů Europa Investment Property XII/2022, ačkoliv splatnost nastala dne 31. 12. 2022;
  • společnost Česká Žula Strojní IV. s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká Žula Strojní IV. s.r.o. 8,1/23, které měly být vypláceny po datu 10. 1. 2023;
  • společnost Česká žula Premiot IX., s.r.o. nevyplácí investorům výnosy z dluhopisů Česká žula Premiot IX., 9,3/24 již od prosince 2022;
  • společnost Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV., s.r.o. nevyplatila investorům výnosy z dluhopisů Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV. 9,3/24 splatné dne 15. 2. 2023;
  • společnost PREMIOT realitní, a.s., investorům nevyplatila v souvislosti s dluhopisy PREMIOT realitní CZ 8,5/24 I. splatné ke dni 15. 2. 2023.

Nejdříve to vypadalo, že se informace o prodlení s plněním povinností (ať již s vyplácením výnosů či jmenovitých hodnot dluhopisů) vztahují „pouze“ na dluhopisy Europa Investment Property CZ 8/22 a Premium Data Systems 8/22 III. Ostatně, Ondrej Spodniak a jeho kolegové nastalou situaci vysvětlovali tím, že ke zpoždění došlo z administrativních důvodů a že peníze budou vyplaceny do konce ledna (zde).

Existovala tedy naděje, že skupina Premiot Group bude schopná své nesnáze vyřešit sama. K vyplacení dlužného plnění nicméně nedošlo a informace o dalších problémech společností ze skupiny Premiot Group stále přibývají. Realistický pohled na věc je proto takový, že bude zřejmě namístě přistoupit ke komplexnějšímu řešení, které možná nebude v rukách té které společnosti, jež se nachází v prodlení.

Nyní se investoři na příšlušné společnosti obrací s předžalobními výzvami a spolu s dlužným plněním požadují i úrok z prodlení, na který mají ze zákona nárok a který nyní činí 15 % p.a. z dlužné částky, což rozhodně není málo.

Je na obzoru další insolvence?

Ačkoliv nelze zcela vyloučit jiné varianty řešení, z našeho pohledu je očekávaným řešením insolvence. Totiž, čím delší je prodlení společností s plněním jejich povinností, tím větší je šance, že investoři v postavení věřitelů podají proti společnosti (dlužníkovi) insolvenční návrh, (nepodá-li jej dříve sama společnost).

Co dál?

Z uvedených důvodů doporučujeme koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.
Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailové adrese premiot@klblegal.cz

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...