Investiční skupina Premiot a schůze vlastníků dluhopisů

13. 6. 2023

Vývoj kauzy Premiot

Na začátku letošního roku se začaly objevovat zprávy o tom (viz např. zde), že společnosti ze skupiny Premiot již delší dobu nevyplácí výnosy u upsaných dluhopisů. Ve sjednaných termínech navíc nedošlo ani k výplatě jmenovitých hodnot některých dluhopisů jejich vlastníkům – uvedené se týká příkladmo dluhopisů Europa Investment Property XII/2022 (ISIN CZ0003522393) či Europa Investment Property CZ 8/22 (ISIN CZ0003527640).

Investoři, kterých se situace dotkla, se mnohdy snažili Premiot kontaktovat, ten však neodpovídal (viz zde). Na to konto někteří poškození investoři začali aktivně jednat a kontatovali advokátní kanceláře, které kauzu již delší dobu monitorovaly – například naší advokátní kancelář KLB Legal již jen v průběhu února oslovily vyšší desítky zájemců o zastoupení, což se v následujících měsících stupňovalo. Na začátku února zveřejnil Premiot na svém webu (zde) omluvu investorům, za „částečné prodlení ve splácení závazků“. Premiot investory informoval, že pracuje na co nejrychlejší nápravě nastalé situace a výslovně uvedl, že investorům poskytne „v rámci kompenzace speciální 1% bonusový úrok z prodlené částky za každý započatý měsíc společně se standardním měsíčním výnosem dle podmínek prodlené emise“. Řešení mělo být nalezeno na přelomu prvního a druhého čtvrtletí.

Některé investory zpráva Premiotu možná v první chvíli uklidnila a vidina bonusového úroku potěšila. Jiní si spočítali, že zákonný úrok z prodlení, jehož výše pro první pololetí roku 2023 činí celkem 15 % p.a. je pro ně výhodnější a v každém případě také jistější (nárok vyplývá přímo ze zákona).

Nutno dodat, že na předžalobní výzvy entity ze skupiny Premiot nezareagovaly a některé se dokonce vrátily jako nedoručené. Ani další snahy o otevření komunikační linky s Premiotem nebyly úspěšné.

Schůze držitelů dluhopisů

Zpráva z poloviny března na webu Premiot hlásá, že do konce dubna 2023 bude svolána schůze vlastníků dluhopisů a že o termínu budou investoři informování s předstihem. Poškození investoři nervózně očekávali, kdy bude oznámení o konání schůze věřitelů zveřejněno, k tomu nicméně nedošlo. Až posledního pracovního dne měsíce dubna sdělil Premiot investorům na svém webu, že kvůli restrukturalizaci navrhuje změnu emisních podmínek emitovaných dluhopisů a že se za tímto účelem budou konat schůze vlastníků dluhopisů v termínu od 14. 6. 2023 do 23. 7. 2023 (zde).

V nejnovější zprávě ze dne 26. 5. 2023 je upřesněno, že schůze vlastníků dluhopisů, kterým nebyla vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisů se bude konat dne 30. 6. 2023, zatímco schůze vlastníků dluhopisů, kterým nebyly vyplaceny výnosy z dluhopisů se bude konat dne 14. 7. 2023.

Kdo je přítomen na schůzi vlastníků dluhopisů?

Pokud emitent vydal v rámci dluhopisového programu více emisí, může svolat společnou schůzi vlastníků dluhopisů ohledně všech dosud vydaných a nesplacených dluhopisů (toto se týká např. dluhopisového programu Europa Investment Property CZ a.s., resp. nyní společnosti PREMIOT

obchodní, a.s.). Jinak je tomu v případě, kdy vydal emitent pouze jednu emisi – tehdy se schůze mohou účastnit pouze vlastníci dluhopisů předmětné emise.

Premiot na svém webu ve zprávě ze dne 28. 4. 2023 uvádí, že přichází s návrhem na změnu emisních podmínek, zatímco v pozdější zprávě sděluje, že cílem schůzí vlastníků dluhopisů bude informovat „o detailech restrukturalizace a souvisejících krocích“. Není tedy zcela zřejmé, zda na programu schůze věřitelů skutečně bude změna emisních podmínek či zda bude schůze čistě informativní. Uvedené bude objasněno v okamžiku, kdy emitent zveřejní oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů. Toto oznámení musí emitent uveřejnit nejméně 15 dnů před konáním schůze, přičemž jeho obsahem musí být kromě jiného také program schůze včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jeho odůvodnění.

Dodáváme, že zákon1 (stejně jako většina emisních podmínek) pro změnu emisních podmínek stanoví podmínku souhlasu kvalifikované většiny, tj., vyžaduje souhlas 3/4 hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.

Jde-li o účast na schůzi vlastníků dluhopisů, naše klienty jsme samozřejmě připraveni na základě udělených plných mocí na schůzi vlastníků dluhopisů zastupovat a jejich práva náležitě hájit.

Jsem investor – jak postupovat dál?

Doporučujeme účastnit se koordinovaného postupu s ostatními investory v rámci kolektivního vymáhání nároků, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech zastupujeme poškozené investory v rozličných kauzách. Věříme, že Vám, stejně jako dalším naším klientům zasaženým kauzou Premiot, můžeme být nápomocní.

Máte-li zájem o právní služby v souvislosti s kauzou Premiot, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese premiot@klblegal.cz

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...