Investiční skupina Premiot nedodržela části svých závazků z dluhopisů

3. 2. 2023

Skupina Premiot Group

Dle webu české investiční skupiny Premiot Group a.s. tuto skupinu založil spolu s jeho partnery český investor Ondrej Spodniak, který se specializuje především na realitní trh a development. Skupina Premiot se soustředí na realitní development, investice do výnosových nemovitostí i do majetkové účasti ve středních a velkých podnicích. Strategie skupiny má být konzervativní a zaměřená na diverzifikaci za účelem zajištění dlouhodobého a stabilního růstu spravovaného portfolia.

Prodlení s úhradou závazků

Nyní vychází v médiích najevo, že má skupina Premiot problémy. Zdá se, že některé společnosti
ze skupiny delší dobu neplní své závazky, a to buď vůbec anebo je plní opožděně. Skupina Premiot přitom vydala během posledních několika let více dluhopisových emisí dosahujících minimálně vyšší stovky milionů korun. Konkrétně, některým investorům nebyly vyplaceny kupónové platby (úroky) ani jistiny splatné na konci prosince 2022. Vedle toho jistiny u dluhopisů Europa Investment Property CZ 8/22 (resp. nově Premiot obchodní) a Premium Data Systems 8/22 III byly investorům vyplaceny opožděně. Je třeba si uvědomit, že prodlení může dostat tisíce investorů skupiny Premiot do nejistoty a případně je také poškodit.

Jak velký problém z toho plyne?

„Podle několika zdrojů našeho serveru skupina Premiot již delší dobu nevyplácí kupóny u svých dluhopisů. Nedošlo ani k výplatě jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku. Interně pak má být ve firmě mnoho dílčích problémů, které aktuálně řeší“; (viz zde). Takto situaci okomentoval Martin Dočekal, investiční analytik a odborník na firemní dluhopisy ze serveru Dluhopisář.cz. Poté dodal: „Pokud se informace potvrdí, půjde o zatím největší krach firmy vydávající dluhopisy u nás.“ (viz zde)

Slova odborníka na firemní dluhopisy mohou u investorů skupiny Premiot vyvolat nemalé obavy a otázky ohledně zajištění svých investic.

Co na to Premiot?

Dle dostupných informací skupina Premiot se svými investory ohledně situace nekomunikuje, nereaguje na e-maily ani na telefony, v sídle společnosti nikdo neotvírá. Přes urgence tak zůstává snaha o kontakt bez odpovědi.

Jsem investor – jak postupovat dále?

Reakci skupiny Premiot nejde v tuto chvíli předpokládat. Naším doporučením je koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu se zkušenostmi v oblasti FinTech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní, a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.

Aktuální dění v rámci prodlení skupiny Premiot nadále podrobně sledujeme a připravujeme se na případné soudní řízení. Pokud by došlo k insolvenčnímu řízení skupiny Premiot nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném insolvenčním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených.

V případě, že máte zájem být informováni o nových skutečnostech ohledně skupiny Premiot nebo být zastoupeni, napište nám na premiot@klblegal.cz

Související články

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...