Úpadek Česká Žula Premiot VII., s.r.o.

18. 7. 2024

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Premiot VII., s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 94 INS 1911/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 6. 2. 2024 (zde).

Rozhodnutím ze dne 7. 6. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Česká Žula Premiot VII. s.r.o. (zde), přičemž současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Insolvenčním správcem ustanovil soud společnost Konkursní v.o.s.

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi Česká Žula Premiot VII., s.r.o. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí ve středu dne 7. 8. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů bylo původně nařízeno na 5. 9. 2024, následně bylo odročeno na 26. 9. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Související články

Úpadek Property Premiot IV., s.r.o. 

Úpadek Property Premiot IV., s.r.o. 

Insolvenční řízení se společností Property Premiot IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 19865/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 18. 12. 2023 (zde). ...

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde)....

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....