Druhé rozhodnutí o úpadku Premiot Group, a.s.

7. 2. 2024

Dne 5. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o opětovném úpadku společnosti Premiot Group, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 31. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů).

Na ústním projednání insolvenčního návrhu dlužník (v rozporu se svým dřívějším stanoviskem) potvrdil, že se nachází v úpadku a připojil se k insolvenčnímu návrhu; jeho projednání tak bylo čistě formální záležitostí. Soud provedl dokazování a závěrem avizoval, že v nadcházejících týdnech vydá rozhodnutí o úpadku. Ke zveřejnění rozhodnutí došlo dne 5. 2. 2024.

Insolvenční soud tak potvrdil úpadek společnosti podruhé, poté, co Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 25. 10. 2023 zrušil původní rozhodnutí Městského soudu v Praze kvůli procedurálním nedostatkům.

Podle odůvodnění rozhodnutí dlužník ani přes opakované výzvy soudu a insolvenčního správce neposkytuje odpovídající součinnost. Dlužník nebyl schopen dodat ani požadované seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, jakož ani listiny, které dokládají úpadek na základě § 104 insolvenčního zákona.  

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premiot Group, a.s. v dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pátek dne 5. 4. 2024 (včetně).

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 29. 5. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Související články

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023 (zde). Na začátku...

Úpadek PREMIOT realitní, a.s.

Úpadek PREMIOT realitní, a.s.

Dne 22. 1. 2024 soud rozhodl o úpadku společnosti PREMIOT realitní, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 17. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů). V ranních hodinách před jednáním bylo...

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

K dnešnímu dni se v insolvenčním řízení nachází více než desítka společností ze skupiny Premiot. Aktuální vývoj a budoucí směřování insolvenčních řízení některých společností ze skupiny Premiot uvádíme níže v tomto článku. Premiot Group, a.s. V rámci insolvenčního...