Úpadek PREMIOT realitní, a.s.

23. 1. 2024

Dne 22. 1. 2024 soud rozhodl o úpadku společnosti PREMIOT realitní, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 17. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů). V ranních hodinách před jednáním bylo soudu od dlužníka doručeno podání, v rámci kterého dlužník (v rozporu se svým dřívějším stanoviskem) potvrdil, že se nachází v úpadku a připojil se k insolvenčnímu návrhu; jeho projednání tak bylo čistě formální záležitostí. Soud provedl dokazování a závěrem avizoval, že v průběhu příštího týdne (tedy v tomto týdnu) vydá rozhodnutí o úpadku, jak se stalo dne 22. 1. 2024.

Předběžný insolvenční správce soud informoval, že i přes opakované výzvy dlužník dlouhodobě neposkytuje odpovídající součinnost. Předběžný insolvenční správce proto zvažuje podání trestního oznámení a návrhu na soud na předvolání dlužníka za účelem prohlášení o majetku. V rámci šetření majetku dlužníka předběžný insolvenční správce ověřil, že pro dlužníka vede dva běžné účty Fio Bank a.s., přičemž zůstatek činí necelých 155 tis. Kč a 6,4 tis. EUR. Podle předběžného insolvenčního správce největší odliv prostředků z účtů dlužníka nastal v období 06/2021–06/2023, kdy suma odpovídající necelým 118 mil. Kč byla zaslána na účet společnosti Premiot obchodní a.s. z titulu zápůjčky.

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT realitní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 22. 3. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Související články

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023 (zde). Na začátku...

Druhé rozhodnutí o úpadku Premiot Group, a.s.

Druhé rozhodnutí o úpadku Premiot Group, a.s.

Dne 5. 2. 2024 Městský soud v Praze rozhodl o opětovném úpadku společnosti Premiot Group, a.s. (zde). Učinil tak v návaznosti na jednání konané dne 31. 1. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů (a rovněž insolvenčních navrhovatelů). Na ústním...

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

Aktuální vývoj v kauze skupiny Premiot

K dnešnímu dni se v insolvenčním řízení nachází více než desítka společností ze skupiny Premiot. Aktuální vývoj a budoucí směřování insolvenčních řízení některých společností ze skupiny Premiot uvádíme níže v tomto článku. Premiot Group, a.s. V rámci insolvenčního...