Úpadek PREMIOT obchodní, a.s.

14. 3. 2024

Dne 11. 3. 2024 rozhodl insolvenční soud o úpadku společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (zde), možná více známé pod dřívějším názvem Europa Investment Property CZ a.s. Městský soud v Praze tak učinil v návaznosti na ústní jednání konané dne 28. 2. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů. Dlužník se na jednání bez omluvy nedostavil, a to i přes to, že byl řádně předvolán. Soud tak projednal věc bez přítomnosti dlužníka, přičemž mj. konstatoval, že moratorium nařízené na návrh dlužníka, jež trvalo do 13. 1. 2024, zjevně nevedlo k nápravě úpadkového stavu dlužníka.

Předběžný insolvenční správce na jednání informoval o tom, že i přes jeho opakované výzvy dlužník dlouhodobě neposkytuje odpovídající součinnost. Dlužník nepředložil seznam majetku, závazků ani zaměstnanců. V rámci šetření majetku dlužníka předběžný insolvenční správce ověřil, že zůstatek na bankovních účtech dlužníka u FIO bank, a.s., činil ke dni 27. 2. 2024 přibližně 111 tis. Kč. Dále bylo zjištěno, že dlužník disponuje pohledávkami za společnostmi Premiot Group, a.s. a PREMIOT realitní. Celková hodnota majetkové podstaty byla vyčíslena na cca 45,5 mil. Kč (zde).

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT obchodní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 13. 5. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách, který je dostupný na této adrese: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Upozorňujeme na to, že kapacity jsou omezené a že nejpozději na konci první poloviny propadné lhůty dojde ve vztahu k předmětnému dlužníkovi k uzavření registrace.

Související články

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 10....

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde). Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku...

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 79 INS 136/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 5. 1. 2024 (zde). Dne 25. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze...