CCA Czechia

Základním cílem spolku CCA Czechia je ochrana poškozených spotřebitelů a dalších osob, a to prostřednictvím informování veřejnosti, sdružování poškozených osob a organizování společného postupu.

O nás

Základním cílem spolku CCA Czechia je ochrana poškozených spotřebitelů a dalších osob, a to prostřednictvím informování veřejnosti, sdružování poškozených osob a organizování společného postupu.

Věříme, že by poškozování drobných spotřebitelů a dalších slabších stran nemělo korporacím jen tak procházet. Proto je naším cílem osvěta veřejnosti ohledně práv spotřebitelů, informování o významných kauzách, ve kterých došlo k poškození spotřebitelů, a v neposlední řadě organizace, sdružování a poskytování odborné pomoci spotřebitelům, kteří byli poškozeni na svých právech.

Spolupracujeme rovněž se společností První zdravotní poradenská, s.r.o., která již více než 10 let úspěšně pomáhá lidem, kteří utrpěli různé formy újmy na zdraví, a také s renomovaným právním týmem advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o., která zastupuje tisíce poškozených klientů ve složitých právních sporech.

Společně to zvládneme.

 

CCA Czechia, z.s.

Anna Bíbová, předseda