Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní V., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní V. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 89 INS 2075/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 7. 3. 2024 (zde).

Rozhodnutím ze dne 25. 4. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Česká Žula Strojní V. s.r.o.  (zde), přičemž současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Insolvenčním správcem ustanovil soud společnost AZAM – insolvence, v.o.s.

Dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, insolvenční soud proto rozhodl o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Česká Žula Strojní V., s.r.o. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v úterý  dne 25. 6. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 25. 7. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Úpadek BD P5 Skalka I., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností BD P5 Skalka I. s.r.o. (dříve Property EIP I. 2021, s.r.o.) vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2076/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde).

Dne 10. 4. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti BD P5 Skalka I., s.r.o. (zde), přičemž o způsobu jeho řešení (reorganizace/ konkurs) bude teprve rozhodnuto. Soud rovněž ustanovil insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti BD P5 Skalka I., s.r.o. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pondělí dne 10. 6. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 31. 7. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní II., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní II. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 2069/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu ze dne 7. 2. 2024 (zde).

Dne 21. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Česká Žula Strojní II. s.r.o. (zde), přičemž o způsobu jeho řešení (reorganizace/ konkurs) bude teprve rozhodnuto. Soud rovněž ustanovil insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Česká Žula Strojní II., s.r.o. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v úterý
 dne 21. 5. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 17. 7. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Úpadek Česká Žula Strojní IV, s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Česká Žula Strojní IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 79 INS 136/2024 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu ze dne 5. 1. 2024 (zde).

Dne 25. 3. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Česká Žula Strojní IV. s.r.o., přičemž současně rozhodl o tom, že úpadek dlužníka bude řešen v rámci konkursu (zde). Soud ustanovil insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, aniž by nařídil jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi Česká Žula Strojní IV., s.r.o. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pondělí dne 27. 5. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 25. 6. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Úpadek PREMIOT obchodní, a.s.

Úpadek PREMIOT obchodní, a.s.

Dne 11. 3. 2024 rozhodl insolvenční soud o úpadku společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (zde), možná více známé pod dřívějším názvem Europa Investment Property CZ a.s. Městský soud v Praze tak učinil v návaznosti na ústní jednání konané dne 28. 2. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů. Dlužník se na jednání bez omluvy nedostavil, a to i přes to, že byl řádně předvolán. Soud tak projednal věc bez přítomnosti dlužníka, přičemž mj. konstatoval, že moratorium nařízené na návrh dlužníka, jež trvalo do 13. 1. 2024, zjevně nevedlo k nápravě úpadkového stavu dlužníka.

Předběžný insolvenční správce na jednání informoval o tom, že i přes jeho opakované výzvy dlužník dlouhodobě neposkytuje odpovídající součinnost. Dlužník nepředložil seznam majetku, závazků ani zaměstnanců. V rámci šetření majetku dlužníka předběžný insolvenční správce ověřil, že zůstatek na bankovních účtech dlužníka u FIO bank, a.s., činil ke dni 27. 2. 2024 přibližně 111 tis. Kč. Dále bylo zjištěno, že dlužník disponuje pohledávkami za společnostmi Premiot Group, a.s. a PREMIOT realitní. Celková hodnota majetkové podstaty byla vyčíslena na cca 45,5 mil. Kč (zde).

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT obchodní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 13. 5. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách, který je dostupný na této adrese: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Upozorňujeme na to, že kapacity jsou omezené a že nejpozději na konci první poloviny propadné lhůty dojde ve vztahu k předmětnému dlužníkovi k uzavření registrace.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023 (zde).

Na začátku února 2024 soud ustanovil prozatímním insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

Dne 6. 2. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Premium Data Systems IV., s.r.o. (zde).

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka aniž by nařizoval jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premium Data Systems IV., s.r.o. v dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pondělí dne 8. 4. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 5. 6. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.