Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Úpadek Premium Data Systems IV., s.r.o.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 95 INS 18520/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023 (zde).

Na začátku února 2024 soud ustanovil prozatímním insolvenčním správcem společnost VPI CZ, v.o.s., která vystupuje jako insolvenční správce i v řadě dalších insolvenčních řízení vedených proti subjektům ze skupiny Premiot.

Dne 6. 2. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Premium Data Systems IV., s.r.o. (zde).

S ohledem na to, že dlužník opakovaně nereagoval na výzvy soudu k předložení podkladů ani nezaslal soudu své stanovisko ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka aniž by nařizoval jednání.

Poškození investoři mohou přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premium Data Systems IV., s.r.o. v dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí v pondělí dne 8. 4. 2024 (včetně). Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v rámci právního zastoupení.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 5. 6. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách zde: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.