Úpadek PREMIOT obchodní, a.s.

Úpadek PREMIOT obchodní, a.s.

Dne 11. 3. 2024 rozhodl insolvenční soud o úpadku společnosti PREMIOT obchodní, a.s. (zde), možná více známé pod dřívějším názvem Europa Investment Property CZ a.s. Městský soud v Praze tak učinil v návaznosti na ústní jednání konané dne 28. 2. 2024, jehož jsme se zúčastnili v zastoupení našich klientů. Dlužník se na jednání bez omluvy nedostavil, a to i přes to, že byl řádně předvolán. Soud tak projednal věc bez přítomnosti dlužníka, přičemž mj. konstatoval, že moratorium nařízené na návrh dlužníka, jež trvalo do 13. 1. 2024, zjevně nevedlo k nápravě úpadkového stavu dlužníka.

Předběžný insolvenční správce na jednání informoval o tom, že i přes jeho opakované výzvy dlužník dlouhodobě neposkytuje odpovídající součinnost. Dlužník nepředložil seznam majetku, závazků ani zaměstnanců. V rámci šetření majetku dlužníka předběžný insolvenční správce ověřil, že zůstatek na bankovních účtech dlužníka u FIO bank, a.s., činil ke dni 27. 2. 2024 přibližně 111 tis. Kč. Dále bylo zjištěno, že dlužník disponuje pohledávkami za společnostmi Premiot Group, a.s. a PREMIOT realitní. Celková hodnota majetkové podstaty byla vyčíslena na cca 45,5 mil. Kč (zde).

Poškození investoři, kteří evidují pohledávky za PREMIOT obchodní, a.s. by s ohledem na shora uvedené měli zpozornět, neboť dvouměsíční propadná lhůta k přihlášení pohledávek skončí dne 13. 5. 2024.

Pokud máte zájem o naše právní zastoupení, vyplňte prosím registrační formulář na našich webových stránkách, který je dostupný na této adrese: https://premiot.klblegal.cz/registrace/.

Upozorňujeme na to, že kapacity jsou omezené a že nejpozději na konci první poloviny propadné lhůty dojde ve vztahu k předmětnému dlužníkovi k uzavření registrace.